Zmiany w organizacji ruchu i parkowania przy ulicy Sienkiewicza

W przyszłym tygodniu, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu zmianie ulegnie sposób parkowania od strony ul. Sienkiewicza  na odcinku  od ul. Kraszewskiego do ul. Prusa  z parkowania prostopadłego (do ogrodzenia) na równoległe (znak T-30c zostanie zastąpiony znakiem T-30a).

Zmiany są wywołane koniecznością rozbiórki parkanu murowanego i wykonania konstrukcji podziemnej  budynków I Etapu Zajezdni Poznań. Dlatego też część pasa zostanie zajęta i wygrodzona tymczasowym ogrodzeniem.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na znaki drogowe, które pojawią się w najbliższym czasie i dostosowanie się do zmienionej organizacji w tym obszarze.

Wprowadzana zmiana ma za zadanie zachować maksymalną możliwą, bezpieczną płynność ruchu na drodze oraz bezpieczeństwo osób wykonujących prace na budowie.

Recent Photos