Zamknięcie skrzyżowania Szamarzewskiego/Kraszewskiego

Zawiadamiamy, że od czwartku 8 czerwca zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu zamknięte
zostanie skrzyżowanie ulic Kraszewskiego i Szamarzewskiego.

W ciągu najbliższych tygodni przeprowadzony zostanie ostatni, z V etapów przebudowy układu drogowego. W związku z prowadzonymi pracami część drogi zostanie zajęta i zamknięta oraz tymczasowo wygrodzona. 

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenia oraz dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu w tym obszarze.

Ze swojej strony dołożymy starań aby na bieżąco zapewniać państwu możliwie najbardziej komfortowy dostęp do lokali.

Wprowadzana zmiana ma za zadanie zachować maksymalną możliwą, bezpieczną płynność ruchu na drodze oraz bezpieczeństwo państwa i osób wykonujących prace na budowie.

Prace związane z przebudową układu drogowego zakończymy najpóźniej do końca sierpnia br.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Recent Photos